Reevaluari / evaluari bunuri imobile si mobile

Informatii utile

Proprietatea imobiliara are urmatoarea definitie: terenul si acele elemente create de om si care sunt atasate terenului, fiind un lucru fizic, tangibil care poate fi vazut si atins, impreuna cu toate adaugirile pe teren, deasupra lui si subteran.

Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un comparator si un vanzator hotarati intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare in care partile au actionat prudent si fara constrangere.

Valoarea de investitie este urmarita de o persoana interesata de profit si este definite ca fiind valoarea unei proprietati pentru un investitor,  pentru obiective de investitii sau pentru obiective de exploatare identificate.

Acest concept subiectiv relationeaza o anume proprietate de un anumit investitor care are obiective de investitii identificabile.

Valoarea justa este valoarea folosita in contabilitate si reprezinta suma pentru care un active ar putea fi schimbat intre doua parti interesate, in cazul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Din punctul de vedere al Standardelor Internationale de Raportare Financiara valoarea justa este privita ca fiind aceeasi cu valoarea de piata.

Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr 835/11.12.2008 si articolul 253 din Codul Fiscal, stabilesc metodologia de calcul privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe precum si modul de stabilire al impozitului datorat.

-In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventor a cladirii.

-Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti cota de impozit se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin hotarare.

Valoarea de inventar a unei cladiri este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu si care este inregistrata in contabilitate conform prevederilor legale.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitate.

Orice firma care are in patrimoniu imobile trebuie sa plateasca impozit pe cladiri sau pentru  imobilul detinut, impozit care se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventor.

Reevaluarea imobilelor este una din metodele care aduce beneficii majore prin reducerea impozitului datorat.

Imobilele aflate in proprietatea persoanelor juridice se incadreaza in categoria imobilizarilor corporale.

Aceste imobile sunt impozitate annual, iar cotele de impozitare sunt stabilite de catre administratiile locale si difera in functie de zona.

In fiecare judet cota de impozitare se aplica astfel:

Pentru imobile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani se aplica de regula o cota mai mare si se raporteaza la valoarea de inventar a imobilului.

Pentru imobilele care au fost reevaluate in ultimii trei ani se aplica o cota mult mai mica, iar aceasta se raporteaza la valoarea rezultata din reevaluare.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice se calculeaza folosind cotele de impozitare conform articolului 253 din legea nr. 571/2003 cod fiscal cu modificari si completari ulterioare:

0,25 -1,5% pentru cladiri reevaluate

1 -2% pentru cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta

3 -4% pentru cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii cinci ani anteriori anului fiscal de referinta

Aceste cote sunt aplicabile de la data de 01-01-2012.

In cazul cladirilor reevaluate, valoarea impozabila este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii inregistrata ca atare in contabilitatea firmei.

Inainte de a plati impozitul pe cladire este esentiala reevaluarea.

Intr-o grupa de imobilizari corporale, imobilele se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.

Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.

Ce este un raport de evaluare imobiliara ?

Raportul de evaluare este actul oficial care atesta valoarea de piata a proprietatii la perioada de timp la care s-a facut evaluarea.

Contacteaza-ne pentru detalii

Cristi Memetis
0731 118 889
0723 604 060
cristi@viacasa.ro

Date companie

S.C. VIACASA IMOBILIARE S.R.L.
Reg. Com. J 23/2503/2013
CUI 32145387
Capital social: 200 Ron
Sediu Social: Intr. Verii nr. 23, Cam.1
Com. Berceni, Jud. Ilfov
Cont: RO15INGB0000999903827582
Ing Unirii
Sediu secundar: Bloc 13, Scara 1, etaj 2, apartament 4, Bulevardul Unirii 23, sector 4, București